SEO video, Video SEO, Video optimalisatie, VSEO voor bedrijven
  HOME | VSEO - technieken
   

SEO Video (SEOV) en Video SEO (VSEO)

Video optimalisatie voor bedrijven

 

Universal Search: motor achter VSEO

SEO Video, ook wel Video SEO, Video optimalisatie, of kortweg VSEO genoemd, is een zich razendsnel ontwikkelend deelgebied van Zoekmachine Optimalisatie (SEO). De motor achter deze ontwikkeling is het Google Universal Search - concept. Dit betekent kortweg dat Google in zijn zoekresultaten niet louter meer verwijzingen naar reguliere websites toont, maar ook verwijzingen naar boeken, maps, afbeeldingen, nieuwsberichten, etc. en -daar gaat het hier om- video's.

Google Universal Search is de integratie van de verschillende gespecialiseerde Google-zoekmachines (books.google.nl, maps.google.nl, images.google.nl, news.google.nl en video.google.nl) binnen de reguliere Google zoekmachine (www.google.nl). Zoeken via de gespecialiseerde zoekmachines wordt 'vertical search' genoemd. Universal Search is dus de integratie van vertical search binnen de reguliere search.

Voorbeelden van video's in de reguliere zoekresultaten

De frequentie waarmee video's in de zoekresultaten verschijnen is nog beperkt. Dit hangt enerzijds samen met het feit dat nog weinig video's geoptimaliseerd worden aangeboden en anderzijds dat Google de integratie met video behoedzaam lijkt te willen doorvoeren. Verwacht wordt echter dat Universal Search in 2008 definitief zal gaan doorbreken.

Als in de reguliere google-zoekmachine zoekwoorden worden ingetiept vooral in combinatie met het woord 'video' verschijnen er al met enige regelmaat zogenaamde 'thumbnails' (kleine plaatjes, meestal het 1e frame) van video's in de zoekresultaten. Voorbeelden hiervan zijn: video hypotheken, makelaars video, mode video, peugeot video, etc.

Het feit dat de thumbnails zo uitzonderlijk goed opvallen in de zoekresultaten is een belangrijk argument ook met video's vindbaar te worden.

VSEO als deelgebied van SEO

Traditioneel gesproken was SEO het vakgebied waarbij onderzocht werd hoe op legale wijze (d.w.z. volgens de richtlijnen van Google) websites hoger konden scoren binnen Google. Door de ontwikkelingen op het gebied van Universal Search is SEO ook universeler aan het worden. SEO richt zich nu ook op de vraag hoe video's vindbaar gemaakt kunnen worden binnen zoekmachines. Dat deelgebied van SEO wordt dus VSEO genoemd.

Omdat het aandeel van video binnen Universal Search nog beperkt is, strekt VSEO zich ook uit richting het vindbaar worden via andere kanalen, zoals YouTube. Ook achter de volgorde-bepaling van video's binnen YouTube hangen algoritmes die vanuit VSEO bestudeerd en toegepast worden.

Hoe werkt VSEO concreet?

VSEO steunt op twee pijlers: techniek en content

- Techniek
Omdat zoekmachines de inhoud (beeld en geluid) van video's niet kunnen lezen of horen, zijn er allerlei methoden om de zoekmachines duidelijk te maken waar de video over gaat. Dat is belangrijk, want alleen dan kunnen zoekmachines de video goed gaan indexeren.

Als de video op een externe site wordt geplaatst (bv. geupload naar YouTube of Google Search), kunnen er bij het uploaden allerlei attributen aan de video worden meegegeven zoals omschrijving, tags, etc. Ook aan de video zelf kan informatie worden toegevoegd (via de bestandsnaam, en via de eigenschappen van het videobestand: de titel, ondertitel, classificatie, labels, opmerkingen).

Voor VSEO wordt de situatie interessanter wanneer een video op de eigen website wordt geplaatst. Voor die oplossing is er de belangrijke VSEO-ontwikkeling genaamd MRSS (Media video feeds). Dit is een XML-protocol waarmee aan zoekmachines veel beter kan worden uitgelegd waar de video over gaat. Ook zijn er meer mogelijkheden van optimalisatie doordat de pagina waar de video op wordt geplaatst, zelf ook geoptimaliseerd kan worden via de bekende SEO-technieken.

- content (inhoud)
Net als bij gewone SEO is goede content (of inhoud) van de video van cruciaal belang. Niet omdat zoekmachines die content zelf kunnen lezen, maar omdat de kijkers de content van de video kunnen waarderen. Als kijkers de inhoud van de video waarderen zullen er verwijzingen naar de video worden gelegd vanuit andere websites (gewone websites, bookmarking websites, blogs, etc.). Dit is de basis voor een goede score in de verschillende zoekmachines.

Bedrijven die bijvoorbeeld een bedrijfsvideo willen maken m.b.v. VSEO worden daarom uitgedaagd video niet alleen te gebruiken als een soort visite-kaartje, maar vooral ook iets te presenteren waar de geïnteresseerde bezoeker wat aan heeft. Net als bij gewone SEO zijn ook bij VSEO 'transparantie' en 'autoriteit' sleutelwoorden.

VSEO voor bedrijven

SEO guru zoekmachine optimalisatie en Pelicula Film&TV zijn begin 2008 een samenwerkingsverband gestart om bedrijven te begeleiden bij het maken van video's die zowel filmtechnisch professioneel in elkaar zitten, als zo goed mogelijk gevonden worden in de verschillende zoekmachines.

SEOguru is toonaangevend in Nederland op het gebied van zoekmachine optimalisatie. Pelicula Film&TV ontwikkelt en realiseert bedrijfsvideo's, documentaires en speelfilms.

Op Youtube is een door dit samenwerkingsverband gemaakte video te zien omtrent zoekmachine optimalisatie (SEO)

U kunt contact met ons opnemen via info@seovideo.nl